top of page
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Soundcloud

SEKMELER​

“All the hemispheres in existence
Lie beside an equator
In your heart.

Greet Yourself
In your thousand other forms
As you mount the hidden tide and travel
Back home.

All the hemispheres in heaven
Are sitting around a fire
Chatting”

(Hafez)

[ENG]

mezopArt / SEKMELER Performance 
(20th May in 4th Mardin Biennial)

I look up, the vastness of the divine Self. I look down, the earth I know as home flowing beneath my feet. I look inside, one moment, the calmness of being here, another moment, the longing for a place I intended to reach but never could, a place I knew existed yet somehow forgot. Getting closer then getting away with each leap. I'm both on the ground and in the air. I am both here and away. A strange riddle: I'm in a game.

Each game is a vast sea that creates hundreds of meanings as we get in and we need an understanding beyond words to grasp these meanings. As mezopArt, we began with the Sek Sek (Hopscotch) game, one of the oldest games known to man, and intended to reach its mystery with a different approach.

Though its origins and creators unknown, the Hopscotch game has been played even in the oldest civilizations, in the east and the west of the World. The remnants of some Hopscotch drawings symbolizing the stages of human life and the steps of evolution are stunning enough to put Kabala's Tree of Life to shame.


Sekmeler treats the Hopscotch as a life cycle. Is it a coincidence that a game that endlessly winds back to its starting point is coming together with the circularity of Eastern philosophy here in Mardin? Can the skies and the gates of heaven in the four courtyard architectural structures of Mardin representing the universe, and the sky and heaven gates found in the remains of some Hopstcotch drawings be merely different expressions of a similar quest?

Artists: Berna Efeoglu, Faysal Macit, İlkay Bilgiç, Kamyar Houbakht, Mahasti Kia, Seda Seyrek, Şirin Öten

http://www.mardinbienali.org/etkinlikdetay.aspx?asd=3039

https://www.facebook.com/groups/165080500815564/

https://www.instagram.com/mezopart

On Press: https://www.gazeteduvar.com.tr/kultur-sanat/2018/05/28/sekmeler-mardin-bienalinde/

[TR]

mezopArt / SEKMELER Performansı 
20 Mayıs’ta 4. Mardin Bienali’nde

“Saklı kalmış akıntıda yükselip,
Eve geri dönmek için yola çık, 
Gerçek doğana doğru.
Ve selam ver
Orada seni bekleyen diğer suretlerine.

Orada, kalbinde
Bütün bilgeler ateşin etrafında oturmuş,
Sohbet ediyorlar”

(Hafız)

Yukarıya bakıyorum, benden yüce Ben'in enginliği. Aşağıya bakıyorum, ayağımın altında akıp giden yeryüzü, evim dediğim. İçime bakıyorum, bir an burada var olmanın dinginliği, başka bir an varmak için yola çıkıp bir türlü varamadığım, neresi olduğunu sanki bir zamanlar bildiğim, bilip de unuttuğum bir yerin özlemi. Her sıçrayışta bir yakınlaşıp bir uzaklaştığım. Hem yerdeyim hem havadayım. Hem buradayım hem ötedeyim. Bir garip bilmece: Oyundayım.

Her bir oyun, içine girildikçe yüzlerce anlam üreten ve bu anlamların kavranması için sözden öte bir duyumsamaya ihtiyaç duyduğumuz koca bir deniz. mezopArt olarak, bu oyunların en kadimlerinden biri olan Sek Sek oyunundan yola çıktık ve sırrına bu kez başka bir yoldan erme niyetine girdik.


İlk olarak nereden geldiği, kim tarafından icat edildiği bilinmeyen Sek Sek oyunu, Dünya’nın doğusunda ve batısında, en eski uygarlıklarda bile oynana gelmiş. İnsan yaşamının evrelerini, tekamülün basamaklarını simgeleyen bazı Sek Sek çizimlerinin kalıntıları, Kabala’nın Hayat ağacını kıskandıracak cinsten. 


Sekmeler Sek sek’i bir yaşam döngüsü olarak ele alıyor. Sek Sek oyununun başladığı yere geri dönen ve sürekli bir sonraki aşama için yeniden başlayan bitimsizliğini, Doğu felsefesindeki döngüsellikle buluşturmaya niyet ederken, buluşma mekanının Mardin kenti olması tesadüf olabilir mi? Mardin’in evreni temsil ettiği varsayılan 4 eyvanlı yapılarında bulunan gök kapısı ve cennet kapısı ile kimi sek sek çizimlerinin kalıntılarında rastlanan gök ve cennet haneleri benzer bir arayışın farklı ifadeleri olabilir mi?

Oyuna Katılanlar: Berna Efeoğlu, Faysal Macit, İlkay Bilgiç, Kamyar Houbakht, Mahasti Kia, Seda Seyrek, Şirin Öten

http://www.mardinbienali.org/etkinlikdetay.aspx?asd=3039

https://www.facebook.com/groups/165080500815564/

https://www.instagram.com/mezopart

Basında: https://www.gazeteduvar.com.tr/kultur-sanat/2018/05/28/sekmeler-mardin-bienalinde/

bottom of page